กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง
หน.สนง.ปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุปข่าวประจำวันช่วงเทศกาล

สงกรานต์

กลุ่ม
11/4/2564
สุปข่าวประจำวันที่ 10 เมษายน 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4214 ครั้ง