กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง
หน.สนง.ปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อปท.

แผน อปท. ปี 2562

กลุ่ม
14/6/2562
แผน อปท. ของอำเภอ 16 อำเภอ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2381 ครั้ง