กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง
หน.สนง.ปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

กลุ่ม
12/6/2562
พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและช่วยเหลือ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1375 ครั้ง