กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง
หน.สนง.ปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หนังสือราชการ

คำสั่ง

กลุ่ม
14/6/2562
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2538 ครั้ง