กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง
หน.สนง.ปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าว/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม
16/5/2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ 28,000 ลิตร/นาที ที่ระยะสูบส่งไม่เกิน 12 เมตร ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
30/5/2556
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1897 ครั้ง