กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อเรา
                  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น
                     ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

yes กลุ่มงานยุทธศาตร์และการจัดการ เบอร์โทร/โทรสาร  0-3533-5210

yes ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ เบอร์โทร/โทรสาร  0-3533-5798 
yesฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  เบอร์โทร  0-3533-5161 

 E-Mail : poproaya@hotmail.com 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5653 ครั้ง